Integritetspolicy

I denna integritetspolicy, vill vi informera alla besökare på denna webbplats (“du”) vilken personlig information vi lagrar när ni baesöker denna webbplats, likväl hur vi använder och hanterar denna information. Denna integritetspolicy gäller endast bearbetning av personuppgifter som samlas på denna webbplats och tillämpar ingen bearbetning av data som inträffar på andra webbplatser. Denna webbplats ägs utav:

Denna integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018.

Personlig information

När du besöker vår webbplats kan vi komma att behandla två typer av dina uppgifter:

Elektronisk identifieringsinformation som din IP-adress, operativsystemet du använder på din enhet, unika enhetsidentifierare och mobilnätinformation, enhetens plats, webbläsartyp som du använde för att besöka vår webbplats och datum och tid för åtkomst till vår webbplats.

Data om dina vanor, såsom dina interaktioner med våra partners webbplatser (om du har besökt någon av våra partners webbplatser, om du registrerade dig på någon av våra partners webbplatser eller om du deltog i spelaktiviteter efter att du besökt någon av våra partners webbplatser). Den här typen av data behandlas på en aggregerad nivå och de kan inte kopplas till din identitet.

För att bearbeta ovan nämnda data använder vi kakor/cookies och liknande teknologier. Detta möjliggör förbättring av vår webbplatsfunktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För att lära dig mer om cookies som vi använder på vår webbplats, läs vår Cookie Policy.

Varför vi behandlar dina uppgifter (Rättslig grund)

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är det legitima intresset av att förbättra våra produkter och tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att förbättra din totala användarupplevelse, för att vidareutveckla, säkra och underhålla regelbunden funktionalitet på vår webbplats och förhindra hot som kan uppstå. Vi behandlar IP-adressen för den enhet du använder för att möjliggöra kommunikation mellan din enhet och vår server, samt för att bestämma din ungefärliga geolokalisering som kan användas vidare för anpassning av tjänster (till exempel för att tillhandahålla lämpligt innehåll för ditt språk du väljer och spelrelaterat innehåll som är lagligt i ditt land). Vi använder också denna information för analytiska ändamål (till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder/regioner som kommer till vår webbplats). Behandlingen av information om webbläsaren och operativsystemet du använder är nödvändig för att säkerställa att våra tjänster regelbundet tillhandahåller dig. Vi kan också behöva denna typ av data för att lösa tekniska problem om de dyker upp. Vi kan också behandla data om dina aktivteter som tas från våra partners webbplatser. Denna typ av information grupperas med annan liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av våra tjänster. Detta är viktigt för det legitima syftet med att beräkna våra intäkter.

Den registrerade och den registeransvarige

 Som besökare på vår webbplats är det viktigt att du bättre förstår din roll i enlighet med relevanta lagar om dataskydd, nämligen den allmänna dataskyddsförordningen (‘GDPR’). Eftersom behandlingen av personuppgifter som kan inträffa på denna webbplats handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Som registrerad har du rätt att utöva vissa mänskliga rättigheter som garanteras inom EU: s lagar om dataskydd och förklaras i denna sekretesspolicy.

Enligt GDPR är databehandlaren den enhet som bestämmer syften, villkoren och medlen för behandling av personuppgifter. Med hänsyn till att vi har kontroll över dina personuppgifter (vi definierar syftet och sättet för databehandling) ska vi betraktas som datakontrollanter. Att vara datakontrollant ger oss möjlighet att behandla dina personuppgifter, men måste också skydda dem på det sätt som regleras av relevant dataskyddslagstiftning.

Dina uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

När och om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att alla lämpliga åtgärder vidtas för att tillhandahålla ett tillräckligt dataskydd eftersom tillämplig lag om dataskydd definierar den.

Dina personuppgifter kan överföras till en:

  • Mottagare baserad i USA i enlighet med Privacy Shield Framework. Du kan läsa mer om detta ramverk här
  • Mottagare baserat i ett land som anses ha tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. Här finns en lista över länder med ett tillräckligt dataskydd
  • Mottagare baserat i ett land som inte ger tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. I denna situation kommer vi att ingå ett dataskyddsavtal med mottagaren, som kommer att innehålla standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen. Detta skulle förpliktiga mottagaren att tillhandahålla en säkerhetsnivå och dataskydd som motsvarar den som krävs av GDPR

Tredjepartsmottagare som vi delar dina data med

Vi kan behöva att dela dina personuppgifter med tredje part. Dessa enheter hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster (exempelvis analys, underhåll, marknadsföring, utveckling, förbättring av funktionalitet). I enlighet med definitionen i GDPR ska dessa tredje parter betraktas som databehandlare. Dataprocessorer är involverade i behandlingen av dina personuppgifter på grundval av relevanta dataskyddsavtal, som skapas för att se till att dina personuppgifter är säkra och säkra. Dina personuppgifter kan delas med offentliga myndigheter och brottsbekämpande myndigheter där det är nödvändigt och där vi enligt lag är skyldiga eller tillåtna att göra det.

Ändring av integritetspolicy

Det är möjligt att denna integritetspolicy kan modifieras eller uppdateras i framtiden.

Uppdateringen kan innehålla grundläggande eller mindre ändringar. Grundläggande ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. Om vi utvecklar ett nytt syfte att bearbeta och installera en ny tjänst på vår webbplats). Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter. 

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.

Överföring till mottagare från tredje land

Om vi ​​överför dina personuppgifter till en mottagare som är registrerad i ett “tredje land” (utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), kommer vi att se till att dina uppgifter överförs på ett tillfredsställande och säkert sätt, i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.   Det finns tre kategorier av tredjelandsmottagare som dina data kan överföras till:

  •  
    En mottagare bildar ett land som anses ha ett tillräckligt dataskydd, godkänd av EU-kommissionen. Här finns en lista över länder som tillhandahåller en tillräcklig dataskydd.
  • En USA-baserad mottagare. I det här fallet syftar vi till att överföra dina uppgifter som de fastställs av Privacy Shield-mekanismen. Privacy Shield är ett ramverk som säkerställer att personuppgifter som överförs till USA skyddas på ett sätt som  har blivit godkända av EU. Mer om Privacy Shield-mekanismen kan läsas här.
  •  En mottagare från ett land som inte har tillräckligt med dataskydd, enligt EU-kommissionen. I det här fallet kommer vi att använda kontrakt (Data Protection Agreement) som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter med likvärdig standard som inom EES och genomför lämpliga skyddsåtgärder enligt definitionen inom tillämplig dataskyddslagstiftning, och särskilt GDPR

Tredjepartsmottagare

Dina personuppgifter kan delas med enheter som hjälper oss att tilldela och fortsättningsvis utveckla våra tjänster (t.ex. Analyser, utveckling, marknadsföring). Nödvändigtvis, kommer de att behandla dina personuppgifter för att utföra uppgifter som vi har delegerat till dem. Enligt GDPR, tredjepart som behandlar din information tar rollen som personuppgiftsbiträde. De är involverade i behandlingsaktiviteter enligt relevanta dataskyddsavtal som är skräddarsydda för att skydda din data. Vi tar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att din data blir behandlad säkert och i enlighet med denna Privacy Notice och att ingen överföring av dina personuppgifter tar plats till en organisation eller land, såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina personuppgifter.

När och om vi är skyldiga att, kan vi dela din data med offentliga myndigheter och brottsbekämpande organ.